Rüyada Örümcek Görmek | Rüyada Örümcek Görmek Ne Demek? |

Rüyada Örümcek Görmek | Rüyada Örümcek Görmek Ne Demek?

Rüyada evde örümcek görmek nedir?, Örümcek neyin habercisi?, Rüyada büyük örümcekler görmek ne anlama gelir?, Rüyada örümcek görmek ne anlama gelir diyanet? Detaylar yazımızda…

Anasayfa > Rüya Yorumları > Rüyada Örümcek Görmek | Rüyada Örümcek Görmek Ne Demek?
08 Temmuz 2021
4.746 okunma
Rüyada Örümcek Görmek | Rüyada Örümcek Görmek Ne Demek?

Rüyada örümcek görmek, genel anlamı ile olumlu yorumlar içermektedir. Çünkü bilindiği üzere örümceğin, İslam dini için önemli bir yeri bulunmaktadır. Çünkü bu hayvan Peygamber Efendimizin mağarada saklandığı esnada ona yardım eden bir canlıdır bu yüzden de rüyada görülmesi halinde yapılacak olan tabirler genellikle olumlu yöndedir.

Ancak tamamen olumlu bir yorumdan bahsedilebilmesi için rüyada görülen diğer detayların da birlikte yorumlanması gerekmektedir. Ayrıca rüyada görülen örümceğin, boyutu, rengi, yapısı gibi detaylar da tabir için önemli ipuçlarıdır.

Rüyada Örümcek Görmenin Anlamı

Rüyada örümcek görmek, örümceğin ağ yapan bir canlı olması dolayısıyla yeni bir ev ya da yeni kısmetler olarak da yorumlanabilmektedir. Ayrıca bazı durumlarda örümcek; rüyada olumsuzluk getiren durumlara ya da büyü ile uğraşan insanların varlığına da tekabül edebilmektedir. Bu bağlamda rüyaların detayları, tabiri tamamen değiştirebilecek etkilere sahiptir diyebiliriz. Ancak yine de endişelenmeyin, çünkü yukarıda da bahsettiğimiz üzere, örümcek genellikle olumlu tabirler ile yorumlanmakta ve hayırlı bir rüya olarak kabul edilmektedir.

Rüyada örümcek görmek çok farklı şekillerde tabir edilebilir. Görülen örümceğin şekli ve rengine göre farklı yorumlanır. Genel olarak hayırlı bir rüyadır ve dine bağlı olmayı işaret ederi. Rüya sahibinin hayır yapmayı çok sevdiğini bu sebeple yaptığı hayırların onu koruduğuna işaret eder. İslami rüya tabircilerinden İmam Gazali Hz. rüyasında örümcek gören kişinin takva sahibi, dinine bağlı bir kişi olduğunu anlatmıştır. Rüya sahibi ibadetlerini, yapan hakka ve hakikate dikkat eden hayır seven bir kişidir. Günümüzde de rüyada örümcek görmek olumsuz anlamda da tabir ediliyor. Buna göre rüya sahibi insan ilişkilerinde temkinli davranmalıdır. Rüyada örümcek görmek kişinin ş ya da özel hayatında muhatap olduğu kişilere karşı daha temkinli davranması gerektiğine karşı bir uyarı anlamını taşır. Rüyada örümcek görmek, örümceğin görüntüsüne ve örümceğin rüyada ne yaptığına göre farklı yorumlanır. Örümcek yaratılış itibari ile rüya konusunda farklı yorumlamalara açıktır. Mesela örümcek ağ yapan bir hayvan olduğu için yeni bir ev ya da yeni evlenecek bekâr bir kızı da ifade edebilir.

Rüyada Siyah Örümcek Görmek

Rüyada siyah örümcek görmek, örümcek ne kadar büyük ise rüya sahibinin o kadar kademesinin yükseleceğine, büyüklüğe işaret eder. Rüyada örümcek görmek, rüya sahibinin iş hayatında terfii alacağına, insanlar arasındaki mertebesinin yükseleceğine delalet eder. Rüyada örümcek görmek hayırlıdır ve kişinin insanlara karşı hoşgörülü birisi olduğuna işarettir. Rüyada siyah örümcek görmek;

 • Kişi hasta ise iyileşeceğine;
 • Rüyada örümcek görmek, çok sevinçli bir haber alacağına;
 • İnsanlara karşı hoşgörülü ve sevgi dolu birisi olduğunuza;
 • Rüyada örümcek görmek, hasta bir yakınının iyileşeceğine işaret eder

Rüyada örümcek görmek olumsuz olarak da tabir edilmiştir. Buna göre;

 • Etrafınızda hilekâr insanların olduğuna;
 • İşyerinizde yanlış bir hareketinizi sessizce bekleyen birisinin varlığına,
 • Rüyada örümcek görmek etrafınızda sihir yapan bir kadının varlığına işaret eder.

Rüyada Örümcek Ağı Görmek

Rüyada örümcek ağı görmek, sıkıntıya işarettir. Evin her yanını saran örümcek ağı sıkıntı ve problem yaşayacağınıza ve bu problemleri aşabilmek için büyük çabalar harcayacağınızı gösterir. Örümcek ağı ne kadar çok ve yoğunsa karşılaşılacak problem de o kadar büyük demektir. Rüyada örümcek görmek hayırlı bir rüyadır fakat rüyada örümcek ağı görmek daha farklı yorumlanır. Buna göre;

 • Rüyada örümcek görmek sevinç ve refaha;
 • Örümcek ağının her yeri kaplaması büyük para kaybı yaşanacağına;
 • Örümcek ağlarını temizlemeye çalışıyorsa sıkıntılarını çözmeye çalışacak ve kötü şansını yenmeye çalışacağına,
 • Rüyada örümcek görmek, eğer rüyayı genç bir erkek görmüş ise düşmanları olduğuna ve işlerinde problem çıkaracaklarına,
 • Rüyada örümcek görmek, bir genç kız görüyorsa arkasından dedikodu yapıldığına,
 • Bir kadın görüyor ise sevgilisi ile arasının açılacağına işaret eder.
 • Örümcek ağlarını süpürüp temizleyerek çöpe attığını gören beklemediği bir yerden para kazanacak demektir.
 • Örümcek ağları rüyada temizlenmiyor ise büyük bir yoksulluğa düşecek ve kurtulamayacaksınız demektir.

Rüyada Örümcek Öldürmek

Rüyada örümcek öldüren kişi düşmanını alt eder. Evinde ya da iş yerinde ona düşmanlık eden birisini uzaklaştırır ve bir daha aynı kişi ile ilgili problem yaşamaz. Rüyada örümcek görmek düşmanları alt etmeyle tabir edilir. Rüyada örümcek öldürmek ise, yolunuza taş koyan ve sizi kıskanan insanlarla yolunuzu ayıracağınıza işaret eder. Rüyada örümcek öldürmek;

 • Rüyada örümcek görmek şansın ve bahtın açık olmasına;
 • Örümceği öldürmek yolunuzdan engellemeye çalışan insanların var olduğuna,
 • İşlerine köstek olan insanları hayatınızdan çıkartıp yolunuza bakmanız gerektiğine işaret eder.

Rüyada Beyaz Örümcek Görmek

Rüyada beyaz örümcek görmek hayırlıdır. Tüm ailenizi ilgilendiren sevinçli bir haber alacaksınız demektir. Bu rüyayı gören kişi genel olarak huzurlu ve mutlu bir hayat sürecek demektir. Rüyada örümcek görmek, aldığı haber sonrasında işlerinin düzeleceğine ve kötülüklerden uzak bir hayat süreceğine işaret eder. Rüyada örümcek görmek hayırlı bir habere, sağlıklı bir ömre işaret eder. Rüyada beyaz örümcek görmek de genç bir kız için hayırlı bir kısmete işarettir. Caferi-i Sadık (r.a.) demiştir ki her kim rüyasında beyaz bir örümcek görürse o hayırlı bir kimsedir. Rüyada örümcek görmek, ibadete düşkün, hayırsever, dinini seven bir kişiyi işaret eder. Ayrıca;

 • Yaşlı bir kimse beyaz örümcek gördü ise sağlığına kavuşacağına,
 • Beyaz örümcek büyük ise büyük ve güzel bir haber alınacağına,
 • Dokumacı bir kişi ile karşılaşılacağına ve birlikte küçük bir iş yapılacağına delalet eder.

Rüyada beyaz örümcek görmek bazı durumlarda olumsuz olarak tabir edilebilir. Buna göre;

 • Beyaz örümcek geçmişte yapılmış olan büyük hatalar için tövbe edilmediğine ve bir an önce tövbe edilmesi gerektiğine işaret eder.
 • Beyaz örümcek eğer ağ örüyorsa hile yapan bir kadına işaret eder.
 • Beyaz örümcek öldürülüyorsa hayatınızda olumlu giden birtakım olayların bir kadın yüzünden tamamen tersine döneceğine delalet eder.

Rüyada Örümceğin Isırdığını Görmek

Rüyada örümceğin ısırdığını görmek çok hayırlı bir rüya değildir. Bu rüya iş hayatında ayağınızı kaydırmaya çalışan insanların var olduğu şeklinde yorumlanır. Maddi yönden size sıkıntı çektirmeye çalışan insanların var olduğuna ve amaçlarına da ulaşacaklarına işaret eder. Rüyada örümcek görmek hayırlıdır, zafere ve korunup kollanmaya işaret eder. Fakat rüyada örümceğin ısırdığını görmek;

 • Hile yapan bir kadının var olduğuna ve bu yaptığı hileler ile sizi zarara uğratacağına,
 • Dikkatli olmanız gerektiğine,
 • Yoldan çıkmış ve kötülükten beslenen bir kişinin size maddi olarak tuzak kuracağına ve size zarar vereceğine,
 • Örümceğin ısırması eğer bir kadın tarafından görülüyor ise yüzünüze gülüp arkanızdan konuşan bir kadının var olduğuna ve haksız yoldan mal ele geçireceğine işaret eder.
 • Örümceğin ısırmaya çalıştığını fakat başaramadığını görmek ise rakibinizin sizi zarara uğratmayı başaramayacağına işarettir. Örümceğin ısıramaması yapılan hilelerin işe yaramayacağı ve sizin üstün çıkarak zarara uğramayacağınızı gösterir.

Rüyada Örümcek Yediğini Görmek

Rüyada örümcek yediğini görmek genel olarak hayırlı değildir. Rüyada örümcek görmek şansın açık olduğuna ve sağlığın yerinde olduğuna işaret etse de rüyada örümcek yediğini görmek aile ya da iş hayatında bazı problemler yaşanacağına delalettir. Rüyayı gören kişi ailesi ile ilgili kötü bir haber alacak demektir. Aileden birisinin sağlığının bozulacağına ve uzun bir süre tedavi göreceğini ifade eder. Rüyada örümcek görmek aslında hayırlı bir rüya olsa da örümceği yemek sıkıntılı zamanlara işaret eder. Bu rüya ayrıca,

 • Büyük bir borç altına gireceğine,
 • Aileden yaşlı birisi ile ilgili sağlık problemi yaşanacağına,
 • Ekonomik olarak kazancın giderek azalacağına ve sıkıntılı günler yaşanacağına,
 • Yediği örümceği ağzından çıkardığını görmek, işleri yoluna koymak için çaba göstereceğine işaret eder.

Rüyada Örümcek Görmenin Psikolojik Yorumu

Rüyada örümcek görmenin psikolojik yorumu şu şekildedir; örümcek genel olarak sıkıntı içerisinde olduğunuzu ve diken üstünde yaşadığınızı gösterir. Sizin mevki ve itibar kaybı yaşamaktan oldukça fazla korktuğunuzu ifade eder. Kendinize güveniyorsunuz fakat tam olarak bu güveninizi dışa yansıtamadığınız için insanlar bu durumu kullanacaklardır. Ulaşmak istediğiniz hedefleriniz için tüm gücünüzü gösterebilmelisiniz. Rüyada örümcek görmenin psikolojik yorumu olarak bir de, şu ana kadarki düşünce yapınızı değiştirerek yeni fikirlere daha açık olmalısınız. Hayatınızda değişiklik yapmak ve çok daha başarılı olabilmek için düşünce yapınızı değiştirmeli, yeniliklere açık olmalısınız.

Rüyada büyük örümcek görmek nedir?
Rüyayı gören kişinin, çoğu zaman kötü niyetli hilebaz biri olacağına delalet eder. Başka yorumculara göre ise, rüyada büyük örümcek görmek; büyük hayırlar işleneceğine, çok dua alınacağına yorumlanır. Rüyada büyük örümcek, rüyayı gören kişinin mutlu bir haber alacağına da işaret eder.
Rüyada örümcek görmek neye yorar?
Rüya sahibinin hayırlara ulaşacağı, dine ve sevgiye yöneleceğine delalet eder. Rüyada örümcek, inzivaya çekilmeyi tercih eden, takva sahibi kişi anlamına gelir. Kişinin rüyasında örümcek görmesi; dinine bağlılığa, ibadetinde olmaya, hayır işleri yapmaya dalalet eder.
Rüyada siyah büyük örümcek görmek ne anlama gelir?
Büyük örümcek görmek; ululuk, büyük bir mevkie yükselmek, şan ve şöhret sahibi olmaya işaret eder. Rüyada siyah büyük örümcek; rüya sahibinin güzel isimle anılması ve günahlarından affolunacağı, imana ereceğine delalet eder.
Rüyada tarantula örümcek görmek ne demek?
Rüyayı gören kişiye düşmanlık besleyen kişiler olduğunu ve bazı planlar içinde olduklarına yorumlanır. Yakın süre içinde bu kişilerden bir zarar görüleceği ve rüya sahibinin bu planlardan etkileneceğine yorumlanır. Aynı zamanda kişinin kendinden ödün vereceği ve bu yüzden çok sıkıntılar çekeceğine işaret eder.
Rüyada örümcekten kaçmak ne anlama gelir?
Rüya sahibinin huzurunun kaçacağına, mutsuz olacağına, boş işler peşinde koşacağına işaret eder. Birçok kararı aceleye getirmeye de yorumlanan örümcekten kaçmak; birçok sıkıntı ve sorunun üstesinden gelineceğine, hiç beklenmeyen bir anda yüklü miktarda paraya delalet eder.
Rüyada örümcek öldürmeye çalışmak nedir?
Rüya sahibinin düşmanlarını yeneceğine, rakiplerini alt edeceğine yorumlanır. Kötü niyetli kişilerin farkına vararak, bu kişilerin planlarının altüst olacağına yorumlanır. Başka yorumculara göre; rüya sahibinin çevresindeki kişilerden hayır görmeyeceğine, kötü planların olduğuna delalet eder.
Evde örümcek görmek ne demek?
Rüyayı gören kişinin aile hayatında sorunlar yaşanacağına yorumlanır. Hane içinde sürekli stres olacağına, rüya sahibinin tembel biri olduğuna, kendi hayatını bile idame ettiremeyecek kadar aciz olduğuna işaret eder. Din alimlerine göre ise; rüya sahibinin hilekâr, zayıf ve tembel olacağına yorumlanır.
Ev örümcekleri ısırır mı?
Örümcekler insanları nadiren ısırmakla birlikte, örümcek kancasını sadece avını ısırırken kullanır. Örümcek türlerinin %70’inde, insan derisini delecek gücü ve yapısı yoktur. Örümcekler insanı ısırsa da av olmadığınızı anladığından, zehir enjekte etmez. Bir örümcek ısırması yaşadıysanız, kızarıklık ve kaşıntı, bazı durumlarda ağrı olur.
Tavanda örümcek ağları görmek ne demek?
Rüya sahibinin, geçmişte yaşadığı birçok olaydan ders alacağına yorumlanır. Kişinin hayatında huzurlu ve sağlıklı olacağına yorumlanır. Başka yorumculara göre; kişinin kazanç sağladığı paranın hayır kurumlarına gideceğine yorumlanırken; örümcek ağı gören kişinin, sahip olduklarına sıkı sıkıya bağlanacağına da işaret eder. Rüya sahibinin aile hayatının düzene gireceğine, kötü insanlardan uzaklaşılacağına, haramdan kaçacağına işaret eder. Aynı zamanda aile hayatının çok iyi olup, eşine karşı daha anlayışlı olacağına da yorumlanır.

İlginizi Çekebilir;

https://guzellikcarsisi.com/ruyada-yumurta-gormek/
https://guzellikcarsisi.com/ruyada-ceviz-gormek/
https://guzellikcarsisi.com/ruyada-para-gormek/
https://guzellikcarsisi.com/ruyada-altin-gormek/
https://guzellikcarsisi.com/ruyada-deniz-gormek/